เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 64 คำร้อง | หน้า 1 / 4
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
1 Service-ID : 670600065 : ขอตัดกิ่งไม้ในที่สาธารณะ
เมื่อ 11/6/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  บริเวรดังกล่าวอยู่ใก้ลสายไฟฟ้าแรงสูงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอสนับสนุนรถไปตัตต้นไม้หน้าบ้านลุงสมพงษ หมีเงิน
วันที่แจ้ง 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567_09:10:41
วันที่บริการแล้วเสร็จ
2 Service-ID : 670600064 : ขอสนับสนุนรถกระเช้า
เมื่อ 7/6/2567 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : -
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ติดตั้งเสียงตามสาย
วันที่แจ้ง 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567_13:01
วันที่บริการแล้วเสร็จ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 4 วัน
3 Service-ID : 670600063 : ขอสนับสนุนรถขุดตัก
เมื่อ 2/6/2567 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ    
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : บ้านเหล่าเจริญเมือง
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขุดลอกคลองระบายน้ำ ในเขตพื้นที่บ้านเหล่าหมู่6 บริเวณบ้าน นายสุขคำ มณีจันทร์สุข
วันที่แจ้ง 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567_17:00
วันที่บริการแล้วเสร็จ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 4 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
4 Service-ID : 670500062 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 30/5/2567 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ    
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขออนุญาตใช้รถบรรทุกน้ำออกบริการให้ผู้ใช้น้ำที่มีผลกระทบงานเดินท่อประปา หมู่11
วันที่แจ้ง 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_11:45
วันที่บริการแล้วเสร็จ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
5 Service-ID : 670500061 : แจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ
เมื่อ 19/5/2567 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : รถลากดินขับรถผ่าน บริเวณหน้าอบต. -หมวด 5 หมู่ 11 ทำให้เกิดฝุ่นละอองเข้าบ้านเรือนชาวบ้าน ซึ่งมีผู้ป่วยอยู่หลายครอบครัว
วันที่แจ้ง 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_13:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ
6 Service-ID : 670500060 : ขอสนับสนุนรถขุดตัก
เมื่อ 14/5/2567 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ    
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ซ่อมท่อประปาแตก สาเหตุเนื่องจากรากต้นไม้ดันท่อประปาแตก
วันที่แจ้ง 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_16:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
7 Service-ID : 670500059 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 14/5/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ยกเลิก
100%
หมายเหตุ  ได้รับแจ้งจากกองการประปาได้เพิ่มแรงดันในการจ่ายน้ำประปาสามารถใช้ได้แล้วตามปรกติ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอน้ำอุปโภคบริโภคส่งวัดแม่เผื่อ
วันที่แจ้ง 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_08:19
วันที่บริการแล้วเสร็จ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
8 Service-ID : 670500058 : ขอสนับสนุนรถขุดตัก
เมื่อ 13/5/2567 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ    
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ที่12
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอสนับสนุนรถ ตักหน้าขุดหลังเพื่อใช้ในงานขุดร่องระบายน้ำบริเวณสระหนองบัว บ้านเหล่าเจริญเมืองหมู่ที่ 12 เพื่อแก้ไขการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง
วันที่แจ้ง 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_17:00
วันที่บริการแล้วเสร็จ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
9 Service-ID : 670500057 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 8/5/2567 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ    
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ล้างทำคสามสะอาดโรงอาหาร หอประชุม โรงรถนักเรียน
วันที่แจ้ง 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_12:00
วันที่บริการแล้วเสร็จ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 6 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
10 Service-ID : 670500056 : ขอสนับสนุนรถขุดตัก
เมื่อ 7/5/2567 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : -
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ลอกคลองลำน้ำแม่สัก
วันที่แจ้ง 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_13:00
วันที่บริการแล้วเสร็จ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 3 วัน
11 Service-ID : 670500055 : (อื่นๆ) ยืมเรือท้องแบน
เมื่อ 7/5/2567 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : เพื่อกำจัดวัชพืช ลำน้ำแม่สัก หน้าวัดศรีดอยเรือง
วันที่แจ้ง 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_12:56
วันที่บริการแล้วเสร็จ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 3 วัน
12 Service-ID : 670500054 : (อื่นๆ) ร้องขอช่วยรื้อเก็บศาลาพักข้างทางที่ชำรุด
เมื่อ 7/5/2567 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ    
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภา
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : รื้อเก็บศาลาที่ชำรุด เพื่อจะนำของใหม่มาแทน
วันที่แจ้ง 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_12:00
วันที่บริการแล้วเสร็จ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
13 Service-ID : 670400053 : (อื่นๆ) ขอหนังสือรับรองผู้ประสบภัย
เมื่อ 30/4/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : 44 ม. 4 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอหนังสือรับรองผู้ประสบภัยบุคคลธรรมดา เพื่อประกอบการยื่นขอรับการช่วยเหลือจากสมาคมทหารผ่านศึก จังหวัดเชียงราย
วันที่แจ้ง 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_08:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 15 วัน
14 Service-ID : 670400052 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 29/4/2567 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ    
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : บ้่านเลขที่911 ถนนภู่เจริญยศ (ตรงข้ามวัดดอยแสงธรรม)
วันที่แจ้ง 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_16:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
15 Service-ID : 670400051 : ขอสนับสนุนรถกระเช้า
เมื่อ 29/4/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน    
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขออนุญาตใช้รถกระเช้าตัดกิ่งไม้ ที่หัก เนื่องจากเกิดวาตภัย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ณ. ประปาบ้านแม่เผื่อ หมู่ 4 ต.ดงมหาวัน
วันที่แจ้ง 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_13:00
วันที่บริการแล้วเสร็จ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
16 Service-ID : 670400050 : ขอสนับสนุนรถขุดตัก
เมื่อ 21/4/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอสนับสนุนรถตักหน้าขุดหลังพร้อมรถดั้มขนทางวัดทุ่งก่อจะเอาทรายในวัดและนอกวัดออกไปใว้ที่สุสานบ้านทุ่งก่อใว้ก่อกำแพงรั้วต่อไป
วันที่แจ้ง 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_07:16:17
วันที่บริการแล้วเสร็จ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 2 วัน
17 Service-ID : 670400049 : (อื่นๆ) ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
เมื่อ 17/4/2567 สถานที่ : ต้องการระบุสถานะที่เอง  
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล) หน่วยงาน/องค์กร : งานป้องกัน ฯ สำนักปลัดเทศบาล เทศบลตำบลบ้านเหล่า
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
วันที่แจ้ง 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_16:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
18 Service-ID : 670400048 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 12/4/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน    
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : เพื่อใช้ภายในวัดแม่เผื่อ
วันที่แจ้ง 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_15:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
19 Service-ID : 670400047 : ขอตัดกิ่งไม้ในที่สาธารณะ
เมื่อ 11/4/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน    
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : ใกล้บ้าน นางแสงบุญ มณีวรรณ ต้นไม้ พาดสายไฟฟ้า อาจจะทำให้ไฟฟ้ารั่ว เป็นอันตรายได้
วันที่แจ้ง 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_18:06
วันที่บริการแล้วเสร็จ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
20 Service-ID : 670400046 : ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ
เมื่อ 11/4/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน    
สถานะ 
ให้บริการเรียบร้อย
100%
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วัตถุประสงค์ของคำร้อง : วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ ในวัดแม่เผื่อ
วันที่แจ้ง 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567_12:30
วันที่บริการแล้วเสร็จ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง

จำนวนทั้งหมด 64 คำร้อง | หน้า 1 / 4