เลือกแสดงผลตามสถานะ
จำนวนทั้งหมด 318 คำร้อง | หน้า 1 / 16
ลำดับ
รายละเอียด
ขยาย/ย่อ
1 Service-ID : 670600102 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 17/6/2567 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หลอดไฟดับตั้งแต่บ้านนายใหม่ สิริโม้ - ร้านไก่ย่างห้าดาว
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567_10:54:25
วันที่ซ่อมเสร็จ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
 
2 Service-ID : 670600101 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 12/6/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หน้าบ้าน นายเพชร ราชงามเมือง
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567_09:50:22
วันที่ซ่อมเสร็จ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
3 Service-ID : 670600100 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 12/6/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หน้าบ้านนางเอ้ย ใจวงค์
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567_07:47:22
วันที่ซ่อมเสร็จ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
4 Service-ID : 670600099 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 11/6/2567 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : บ้านนายลอง สมคำภี / หลอดแรกทางไปบ้านน้ำตกขวามือ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภา
วันที่แจ้ง 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567_09:57:16
วันที่ซ่อมเสร็จ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
5 Service-ID : 670600098 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 11/6/2567 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : 1201036
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567_06:56:31
วันที่ซ่อมเสร็จ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
6 Service-ID : 670600097 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 10/6/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : โค้งหัวบ้านทางไปทุ่งก่อ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : สมาชิกสภาเทศบาล
วันที่แจ้ง 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567_15:46:18
วันที่ซ่อมเสร็จ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
7 Service-ID : 670600096 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 10/6/2567 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หน้าบ้านนายฟอง อุ่นติ๊บ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567_10:31:49
วันที่ซ่อมเสร็จ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
8 Service-ID : 670600095 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 10/6/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หน้าบ้านนายอินถา มณีจันทร์สุข 2 จุด และหน้าบ้านนางเย็น สิทธิขันแก้ว 1 จุด
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : ทต.บ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567_09:32:10
วันที่ซ่อมเสร็จ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
9 Service-ID : 670600094 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 9/6/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ต.ดงมหาวัน  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หน้าบ้านนางศรีจันทร์ นัยติ๊บ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : สท
วันที่แจ้ง 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567_07:21:05
วันที่ซ่อมเสร็จ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
10 Service-ID : 670600093 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 7/6/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ออกไปซ่อมแซม
80%
หมายเหตุ  ไม่มีท่อประปา
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตก
บริเวณ : หลังบ้านผู้ช่วยอมรเทพ ธรรมจักร
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567_08:10:38
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
11 Service-ID : 670600092 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 6/6/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : หมายเลขเสา41-01-028หน้าบ้านลังหนานมูลทาบุญสม
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567_11:54:11
วันที่ซ่อมเสร็จ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
12 Service-ID : 670600091 : แจ้งซ่อมถนน ออนไลน์
เมื่อ 4/6/2567 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
กำลังขออนุมัติ
40%
ปัญหาที่พบ : ถนนชำรุด
บริเวณ : สี่แยกไฟแดง
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567_14:42:56
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
 
13 Service-ID : 670600090 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 1/6/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
หมายเหตุ  สาเหตุที่น้ำประปาบ้านทุ่งก่อไม่ไหลเนื่องจากมีคนไปปิดประตูน้ำขนาด 3 นิ้ว หน้าบ้านนายดวงจันทร์ สิทธิขันแก้ว
ปัญหาที่พบ : น้ำประปาไม่ไหล
บริเวณ : ชุมชนบ้านทุ่งก่อ
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567_09:39:02
วันที่ซ่อมเสร็จ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
14 Service-ID : 670500089 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 28/5/2567 สถานที่ : หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : บริเวณหน้าบ้านนางทองสุข
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_08:57:00
วันที่ซ่อมเสร็จ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา ไม่เกิน 1 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
15 Service-ID : 670500088 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 27/5/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : บริเวณหน้าบ้านช่างยงค์
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_11:25:15
วันที่ซ่อมเสร็จ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
16 Service-ID : 670500087 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 26/5/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : -
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_13:52:52
วันที่ซ่อมเสร็จ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 3 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
17 Service-ID : 670500086 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 24/5/2567 สถานที่ : หมู่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : 06-02-023
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : ผู้ใหญ่บ้านหมู่12
วันที่แจ้ง 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_19:29:17
วันที่ซ่อมเสร็จ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 5 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
     
18 Service-ID : 670500337 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 17/5/2567 สถานที่ : หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : โคมไฟบิด
บริเวณ : ถนนซอยบ่อนไก่
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)หน่วยงาน/องค์กร : สภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
วันที่แจ้ง 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_17:50:11
วันที่ซ่อมเสร็จ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 4 วัน
รูปภาพจากผู้แจ้ง
   
19 Service-ID : 670500336 : แจ้งซ่อมน้ำประปา ออนไลน์
เมื่อ 15/5/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ซ่อมแซมเรียบร้อย
100%
ปัญหาที่พบ : ท่อประปาแตก
บริเวณ : ที่พบปัญหาที่ชอยหลังบ้านผู้ชว่ยอมรเทพ ธรรมจักร
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_13:55:00
วันที่ซ่อมเสร็จ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ใช้เวลา 2 วัน
รูปภาพขณะปฏิบัติหน้าที่
   
20 Service-ID : 670500335 : แจ้งซ่อมไฟฟ้า ออนไลน์
เมื่อ 15/5/2567 สถานที่ : หมู่ 4 บ้านทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ  
สถานะ 
ส่งต่อ
100%
หมายเหตุ  ดำเนินการแจ้งซ่อมไฟฟ้าไปยังบจก.เชียงราย แลนด์ เอ็นิเนียริ่ง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชร 53803/0541 ลงวันที่ 20 พฤษาคม 2567
ปัญหาที่พบ : หลอดไฟดับ
บริเวณ : ไฟกริ่งดับชอยสองหมายเลขเสา41-01-001
โดย : (ข้อมูลส่วนบุคคล)
วันที่แจ้ง 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567_07:34:43
วันที่ซ่อมเสร็จ
รูปภาพจากผู้แจ้ง
     

จำนวนทั้งหมด 318 คำร้อง | หน้า 1 / 16